Campagne

Kandidaten en sympathisanten mogen campagne voeren vanaf dinsdag 27 april 2021 (00u00) tot en met maandag 3 mei 2021 (16u).

Maar hoe doe je dat nu?

# Je motivatie is belangrijk!

Je motivatie zal zichtbaar zijn op stuvers.be (opens new window). Deze kan je ook makkelijk delen (onderaan vind je een voorbeeld). Dit jaar promoten we bewust stemmen meer dan ooit te voren dus zorg er ook zeker voor dat je mensen vertelt waarom ze op jou moeten stemmen.

# Sociale media

Door het gebruik van sociale media kan je een groot publiek bereiken op een eenvoudige en snelle manier. Zo kan je bv. een evenement op Facebook lanceren, postjes waarom mensen op jouw moeten stemmen, een filmpje… Wees creatief! In het verkiezingsregelement staat wat wel en niet mag. Maak het ook zeker visueel, hier zijn enkele voorbeelden van voorgaande jaren.

Campagne Stan Schepers Campagne Jana Scheers en Elias Pepermans

# Bepaal je doelgroep

Je doelgroep is afhankelijk van het mandaat waarvoor je opkomt. Kom je op voor heel de universiteit, je faculteit, je opleiding…? Kom je op voor je opleiding focus dan om hier iedereen te overtuigen om op jou te stemmen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door in facebook-groepen te posten of aulaspeeches te doen.

# Doe het niet alleen

Zie je het niet zitten om dit allemaal alleen te doen? Maak dan een campagneteam: Voer promo samen met iemand anders of vraag aan je vrienden om mee je campagne te verspreiden!

# Heb respect voor elkaar

  • Respecteer elkaars verkiezingsmateriaal.
  • Voer enkel reclame vanaf dinsdag 27 april 2021 (00u00) tot en met maandag 3 mei 2021 (16u).
  • Gebruik geen geweld, bedreigingen, fake news, oproep tot haat, vernietigen van andermans materiaal…

Het voeren van een onlinecampagne is toegestaan zolang hier geen vergoeding voor wordt betaald niet aan de gebruikte platformen, noch aan andere personen. Kandidaten zien erop toe dat zij andere studenten niet storen met hun campagne en houden zich aan de gebruikersvoorwaarden van de platformen die zij gebruiken.

Het is niet toegestaan dat kandidaten stemmen ‘kopen’ door prijzen te verloten onder de studenten die stemmen, notities of ander lesmateriaal te ruilen tegen stemmen of de geheime stemming tenietdoen door mee met een student te kijken als deze student stemt via Blackboard.

# Voer campagne voor de verkiezingen in het algemeen!

Kandidaten verbinden zich ertoe om naast hun persoonlijke campagne ook promotie te voeren voor de studentenverkiezingen in het algemeen. Ook wanneer zij reeds een mandaat toegewezen hebben gekregen en dus geen persoonlijke campagne voeren, wordt dit van hen verwacht.

Clubs, verenigingen en koepelorganisaties actief binnen het universitaire leven worden met drang verzocht om geen reclame te maken voor individuele kandidaten of campagnes van hun leden. Zij kunnen reclame maken voor de verkiezingen in hun algemeenheid wat door de geaffilieerde kandidaten gebruikt kan worden als aanknopingspunt voor hun campagne.

Ben je al automatisch verkozen? Er wordt nog steeds van je verwacht dat je promo voert voor de verkiezingen in het algemeen. Dit kan je doen door op Facebook en Instagram onze postjes te delen en liken.

# Hoe deel ik mijn motivatie

  1. Ga naar de pagina van het orgaan waar je kandidaat bent. (https://stuvers.be/stemming (opens new window) > faculteit > opleiding > orgaan).

  2. Klik met de rechtermuis op je naam en druk op Kopieer linkof Copy Link Zie voorbeeld onderaan.

  3. Voilà, de URL naar je motivatie is gekopieerd! Plak het waar je wilt!

  4. Normaal zul je je eigen naam en het orgaan zien in de URL bvb. https://stuvers.be/onderwijscommissie-milieuwetenschap/#jana-scheers

Voorbeeld delen motivatie